PROJEKTOVANJE I INTEGRACIJA SISTEMA “PAMETNIH KUĆA”

Zbog svojih karakteristika i funkcionalnosti, koncept pametnog objekta postaje novi trend na polju povećanja kvaliteta stanovanja, kroz doprinos kućne automatike projektovanju relaksirajućeg ambijenta u domu i oko njega.

Tu korisnost su prepoznale i vodeće arhitekte i dizajneri enterijera u regionu, koji sistem pametnih objekata uklapaju u svoje projekte ili preporučuju svojim klijentima, pružajući im time, i dajući svom angažmanu dodatnu vrednost.

nmartin-kamenjar-13

Korišćenjem pametnih objekata ostvaruju se značajne uštede kako u potrošnji energenata i vode, tako i u vremenu korisnika. Pametni objekti su održivi sistemi koji sami sebe otplaćuju kroz upotrebu i realizovane uštede.

Korisnik ne mora biti svestan tehnologije kojom je implementiran sistem pametnog objekta, ali ako želite da saznate više ili želite da se bavite integracijom i distribucijom, ovo mesto je namenjeno za vas.

Projektovanje, dizajn i opremanje enterijera uz 3D vizuelizaciju, fotometrijski proračuni rasvete, dizajn i upravljanje rasvetnim sistemima, LED i konvencionalno osvetljenje, su samo neke od podkategorija oblasti u kojima naš konzorcijum deluje.

Osnovne prednosti pametnih objekata:

PAMETNE KUĆE

ENERGETSKA EFIKASNOST

Pod pojmom unapređenja energetske efikasnosti u građevinarstvu, podrazumeva se kontinuirani i širok spektar delatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije, uz iste ili bolje uslove u objektu.

Zgrade su najveći pojedinačni potrošac energije i veliki izvor emisija raznih štetnih gasova, posebno CO2.

Povećavanje energetske efikasnosti objekta je jedan od najisplativijih načina smanjenja emisija štetnih gasova, kao i smanjenja troškova za upotrebu energije.
Naše udruženje je usko specijalizovano za polje projektovanja energetski efikasnih objekata sa licenciranim projektantima, sa izvođenjem kompletnih elektro-instalacija jake i slabe struje.

Naša ponuda obuhvata takođe i projektovanje i izradu softvera za upravljanje energetski efikasnim objektima, BMS i integrisanih hotelskih sistema, to jest pametnih zgrada, a sa fokusom na lakšu i potpunu kontrolu okruženja i uštedu energije.

hotel-park_522df62e7d1ff