IDEJNO REŠENJE SA 3D VIZUELIZACIJOM

Enterijer je specifična i zahtevna disciplina koja svojom filozofijom organizacije prostora i estetskim kriterijumima, budućim korisnicima u velikoj meri nameće način života, odnosno, u najboljem smislu menja njihove navike.

U savremenom dizajnu enterijer podrazumeva spoj estetike, kvaliteta i funkcionalnosti. Rezultat ovog spoja je uklapanje u postojeći prostor, ili pak smernica za oblikovanje novog.

15823352_1798064440453628_6973653623098656904_n

GLAVNI PROJEKAT SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

Članice Altego grupe su u mogućnosti da realizuju svaku vašu ideju ili zamisao savršenog prostora, od same izrade idejnog rešenja preko glavnih projekata enterijera do 3D vizuelizacije.

Ovaj proces uključuje koordinaciju, organizaciju i nadzor nad izvođenjem svih enterijerskih i eksterijerskih radova, kao i opremanja prostora mobilijarom. U zavisnosti od vaših potreba, uslova sredine kao i karakteristika samog objekta u koji se ugrađuju ili smeštaju željeni proizvodi, mi Vam možemo predložiti različita tehnička rešenja koja su optimalna u datim uslovima.

Konzorcijum Altego group uz ostalo, nudi i kompletno opremanje enterijera nameštajem i tehnikom, što podrazumeva opremanje ekskluzivnih kancelarija i poslovnih prostora, hotela, privatnih stambenih objekata, restorana i barova, a u svemu prema individualnim potrebama i željama klijenata.

Prilikom opremanja enterijera, bilo da se radi o opremanju stana ili hotela, posebnu pažnju obraćamo na afinitete i ukus klijenata, kao i na sam dizajn i odabir materijala za nameštaj, kako bi se dobio unificiran i, pre svega, prijatan ambijent.

Nabavci i isporuci nameštaja pristupamo sa posebnom pažnjom, vodeći računa o svakom
pojedinačnom komadu, a u cilju ispunjavanja funkcionalnih, tehničkih i estetskih zahteva klijenata.

Želja nam je da zajedno sa vama pomerimo granice unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja u pravcu jednostavnosti, rafiniranosti i inovativnosti.

Idejno Rešenje

Izrada mood board-a sa 3D vizuelizacijom i rasporedom nameštaja, rasvete i dekoracije.

Glavni Projekat

Prikaz podnih obloga, plafona, elektro instalacija sa 2D presekom zidova. Tehnička specifikacija sa oznakama materijala i detaljnim razmerama potrebnih za izvršavanje radova.

Koraci

Dizajn enterijera je višestruka profesija koja uključuje konceptualni razvoj, povezivanje sa učesnicima projekta i upravljanje i izvršenje samog dizajna. Sam projekat uključuje više faza.

1. KORAK – KONSALTING

Ključ našeg uspeha je u tome što svakog klijenta posmatramo kao jedinstven autentičan projekat koji je potrebno analizirati i napraviti pravi izbor za krajnje zadovoljstvo klijenta.Na primer, stambeni dizajn ili dizajn u privatnim rezidencijama je vrlo specifična grana dizajna enterijera jer su potrebe i želje pojedinca veoma izražene, a samim tim, njihovo ispunjavanje predstavlja najvažniji zadatak dizajnera.Kako bi se krajnji rezultat poklopio sa vizijom klijenta, potreban je prvobitni intervju kao startna faza radi ispitivanja zahteva, vremenskog roka kao i budžeta samog projekta.Nakon toga dajemo klijentu moguće opcije i predloge koji dalje prethode usvajanju i izradi idejnog rešenja.

2. KORAK – IDEJNO REŠENJE

Nakon ustanovljenog željenog cilja, nastupa sledeća faza koja je često i najvažnija za viziju klijenta jer na taj način omogućeno vizuelno sagledavanje projekta i modifikacija ishodnog rešenja u fazi pred početak radova. Ono obuhvata:

  1. Izradu mood board-a i konceptualnog rešenja za klijenta
  2. Predstavljanje varijanti za moguća rešenja
  3. Izrada osnove sa rasporedom nameštaja, rasvete i dekoracije
  4. 3D Vizuelna prezentacija uređenja prostora

3. KORAK – GLAVNI PROJEKAT

Kroz narednu fazu daju se detaljnije specifikacije kao što su:

  1. Organizacione osnove sa prikazom podnih obloga
  2. Osnove plafona sa dispozicijom rasvete
  3. Osnove sa detaljima elektro instalacije
  4. Osnove sa dispozicijom nameštaja u odabranom prostoru
  5. 2D prikazi – vertikalni preseci sa izgledom zidova

Nakon 3D vizuelizacije i prihvaćenog idejnog rešenja, klijentu dostavljamo tehničku specifikaciju koja je neophodna radi izvršavanja radova i kompletnog opremanja objekta da bi rezultat bio identičan nacrtu koji je osnova projekta.Ono obuhvata:1. Detaljnu specifikaciju u široj razmeri
2. Oznake površina prostora zajedno sa materijalima
3. Tehnički podaci sa razmerama u prostoru
4. Specifikacija odabranih materijala i opreme za naručivanje.

KONCEPTUALNI PRIKAZ ENTERIJERA

3D VIZUELIZACIJA

Većini klijenata nije lako da sagleda prostor i raspored komplikovanijih prostornih planova. Najveći problem predstavlja vizuelizacija 3D formi na osnovu jednostavnih ili komplikovanih 2D crteža. Iz tog razloga, konzorcijum Altego group raspolaže najboljim kadrovima iz oblasti 3D projektovanja koji će svakom klijentu olakšati sagledavanje projekata i budućih prostora kroz 3D vizuelizaciju.