Konkretno, arhitektonske 3D slike ili animacije koje stvaramo sadrže visok nivo detalja uz upotrebu modelovanja, renderovanja, teksturiranja i slično, i može da izrazi i najmanje sitnice kao na primer igru svetlosti, uticaju sunčeve svetlosti, veštačko svetlo, senke itd.

KATEGORIJE

Naše usluge na polju 3D projektovanja mogu se poređati po sledećim kategorijama objekata i delova koje ti objekti sadrže:

- Stambene zgrade
- Poslovne zgrade
- Industrijski objekti
- Arhitektonsko renderovanje
- 3D plan spratnosti
- Enterijer
- Spoljni izgled svih vrsta objekata
- 3D dizajn i prilagođavanje nameštaja

Visok kvalitet usluga koje pružamo iz ove oblasti nam je omogućio da budemo konkurentni kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu.